Ban Quản Trị

Ban Quản trị của Quỹ từ thiện OneHealth Foundation là những con người có tâm sáng, có lòng tốt và trái tim ấm áp.Họ cũng là những doanh nhân thành đạt và có vị trí nhất định trong xã hội. Sáng lập và điều hành OHF  với mong muốn được đóng góp một phần trách nhiệm với xã hội bằng những hoạt động thiện nguyện vì mục tiêu THẮP SÁNG ƯỚC MƠ VIỆT NAM.

Bà Huỳnh Thị Kim Loan Bà Huỳnh Thị Kim Loan

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị– Chủ tịch Bệnh viện Hồng Đức
– Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Hồng Ngọc

– Thành viên Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức
– Giám đốc Công ty Hồng Đăng